Jumping spider collection of
Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe
Erbprinzenstraße 13
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721/175-2111
Fax: 0721/175-2884

Dr. Hubert Höfer

Acragas miniaceus SIMON, 1900 1 ♂
Acragas procalvus SIMON, 1900 3 ♂♂ 1 ♀
Aelurillus guecki METZNER, 1999 16 ♂♂ 6 ♀♀ ::: HOLOTYPE ::: PARATYPE
Aelurillus leipoldae (METZNER, 1999) 1 ♂ ::: HOLOTYPE
Aelurillus steinmetzi METZNER, 1999 10 ♂♂ 1 ♀ ::: HOLOTYPE ::: PARATYPE
Aelurillus v-insignitus (CLERCK, 1757) 14 ♂♂ 9 ♀♀
Akela charlottae PECKHAM & PECKHAM, 1896 1 ♂ 1 ♀
Amphidraus duckei GALIANO, 1967 43 ♂♂ 14 ♀♀
Amycus equulus SIMON, 1900 
Amycus flavicomis SIMON, 1900 5 ♂♂ 1 ♀
Amycus pertyi SIMON, 1900 4 ♂♂ 2 ♀♀
Attulus distinguendus (SIMON, 1868) 1 ♀
Ballus chalybeius (WALCKENAER, 1802) 1 ♂ 4 ♀♀
Bianor albobimaculatus (LUCAS, 1846) 1 ♀
Breda apicalis SIMON, 1901 2 ♂♂ 2 ♀♀
Breda milvina (C. L. KOCH, 1846) 2 ♂♂
Breda spinimanu (MELLO-LEITÃO, 1941) 6 ♂♂
Breda variolosa SIMON, 1901 1 ♂ 1 ♀
Calositticus atricapillus (SIMON, 1882) 
Calositticus rupicola (C. L. KOCH, 1837) 2 ♀♀
Chalcoscirtus helverseni METZNER, 1999 1 ♀ ::: HOLOTYPE
Chalcoscirtus infimus (SIMON, 1868) 6 ♂♂ 3 ♀♀
Chira lanei SOARES & CAMARGO, 1948 
Chira spinosa (MELLO-LEITÃO, 1939) 1 ♀
Chira thysbe SIMON, 1902 1 ♂
Chira trivittata (TACZANOWSKI, 1872) 1 ♀
Chirothecia amazonica SIMON, 1901 1 ♂ 1 ♀
Chirothecia euchira (SIMON, 1901) 1 ♂ 1 ♀
Colonus germaini (SIMON, 1900) 1 ♂
Colonus vaccula (SIMON, 1900) 1 ♂ 1 ♀
Corcovetella aemulatrix GALIANO, 1975 1 ♂ 2 ♀♀
Coryphasia campestrata (SIMON, 1902) 2 ♂♂
Corythalia electa (PECKHAM & PECKHAM, 1901) 1 ♀
Cotinusa trifasciata (MELLO-LEITÃO, 1943) 1 ♂
Cyrba algerina (LUCAS, 1846) 1 ♂
Encolpius guaraniticus GALIANO, 1968 1 ♂ 3 ♀♀
Erica eugenia PECKHAM & PECKHAM, 1892 1 ♀
Euophrys frontalis (WALCKENAER, 1802) 3 ♂♂ 2 ♀♀
Euophrys herbigrada (SIMON, 1871) 1 ♂
Eustiromastix major SIMON, 1902 3 ♂♂
Eustiromastix moraballi MELLO-LEITÃO, 1940 3 ♂♂
Evarcha arcuata (CLERCK, 1757) 1 ♂
Evarcha falcata (CLERCK, 1757) 2 ♂♂ 1 ♀
Evarcha insularis (METZNER, 1999) 1 ♀ ::: HOLOTYPE
Evarcha jucunda (LUCAS, 1846) 3 ♂♂
Fluda opica (PECKHAM & PECKHAM, 1892) 2 ♂♂
Freya rufohirta (SIMON, 1902) 1 ♂ 1 ♀
Frigga kessleri (TACZANOWSKI, 1872) 1 ♂
Gypogyna forceps SIMON, 1900 1 ♂
Habrocestum egaeum METZNER, 1999 1 ♂
Habrocestum graecum DALMAS, 1920 8 ♂♂ 1 ♀
Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802) 1 ♂ 2 ♀♀
Heliophanus equester L. KOCH, 1867 4 ♂♂ 5 ♀♀
Heliophanus kochii SIMON, 1868 1 ♂
Heliophanus lineiventris SIMON, 1868 3 ♂♂
Heliophanus melinus L. KOCH, 1867 10 ♂♂ 10 ♀♀
Heliophanus tribulosus SIMON, 1868 15 ♂♂ 9 ♀♀
Hypaeus miles SIMON, 1900 4 ♂♂ 5 ♀♀
Hypaeus triplagiatus SIMON, 1900 5 ♂♂
Kalcerrytus excultus (SIMON, 1902) 2 ♂♂ 4 ♀♀
Leptorchestes halogena METZNER, 1999 1 ♂ ::: HOLOTYPE
Lyssomanes amazonicus PECKHAM & WHEELER, 1888 1 ♂ 1 ♀
Lyssomanes ceplaci GALIANO, 1980 1 ♀
Lyssomanes longipes (TACZANOWSKI, 1872) 1 ♂ 1 ♀
Lyssomanes quadrinotatus SIMON, 1900 1 ♀
Macaroeris nidicolens (WALCKENAER, 1802) 9 ♂♂ 10 ♀♀
Maeota dichrura SIMON, 1901 2 ♂♂ 2 ♀♀
Mago acutidens SIMON, 1900 2 ♂♂
Mago steindachneri (TACZANOWSKI, 1878) 11 ♂♂ 9 ♀♀
Mago vicanus SIMON, 1900 2 ♂♂ 2 ♀♀
Martella camba (GALIANO, 1969) 1 ♂
Martella goianensis GALIANO, 1969 2 ♂♂ 1 ♀
Menemerus bivittatus (DUFOUR, 1831) 2 ♂♂ 2 ♀♀
Menemerus semilimbatus (HAHN, 1827) 9 ♂♂ 5 ♀♀
Menemerus taeniatus (L. KOCH, 1867) 4 ♂♂
Mogrus neglectus (SIMON, 1868) 1 ♀
Myrmapeni sumana (GALIANO, 1974) 2 ♂♂ 2 ♀♀
Nagaina tricincta SIMON, 1902 1 ♂ 1 ♀
Neaetha membrosa (SIMON, 1868) 1 ♂ 1 ♀
Nycerella aprica (PECKHAM & PECKHAM, 1896) 
Osericta dives SIMON, 1901 
Pachomius bahiensis (GALIANO, 1995) 
Pellenes diagonalis (SIMON, 1868) 1 ♀
Pellenes flavipalpis (LUCAS, 1853) 1 ♂
Pellenes geniculatus (SIMON, 1868) 1 ♂ 5 ♀♀
Pellenes moreanus METZNER, 1999 1 ♂ 7 ♀♀ ::: HOLOTYPE ::: PARATYPE
Pellenes seriatus (THORELL, 1875) 1 ♂ 1 ♀
Pellenes tripunctatus (WALCKENAER, 1802) 1 ♂
Pensacola cyaneochirus SIMON, 1902 2 ♀♀
Phiale crocea C. L. KOCH, 1846 5 ♂♂ 2 ♀♀
Phiale gratiosa C. L. KOCH, 1846 2 ♀♀
Philaeus chrysops (PODA, 1761) 17 ♂♂ 3 ♀♀
Phlegra fasciata (HAHN, 1826) 5 ♂♂ 1 ♀
Phlegra lineata (C. L. KOCH, 1848) 2 ♂♂
Platycryptus magnus (PECKHAM & PECKHAM, 1894) 1 ♀
Plexippus paykulli (AUDOUIN, 1825) 2 ♂♂ 3 ♀♀
Proctonemesia secunda (SOARES & CAMARGO, 1948) 
Psecas chapoda (PECKHAM & PECKHAM, 1894) 5 ♂♂ 3 ♀♀
Psecas viridipurpureus (SIMON, 1901) 1 ♂ 1 ♀
Pseudeuophrys obsoleta (SIMON, 1868) 3 ♂♂ 4 ♀♀
Pseudeuophrys sengleti METZNER, 1999 1 ♂ 1 ♀ ::: HOLOTYPE
Pseudicius encarpatus (WALCKENAER, 1802) 1 ♂
Pseudicius picaceus (SIMON, 1868) 10 ♂♂ 4 ♀♀
Pseudicius vankeeri METZNER, 1999 1 ♂ ::: HOLOTYPE
Rhetenor diversipes SIMON, 1902 1 ♂
Rudra minensis GALIANO, 1984 1 ♀
Saitis tauricus KULCZYNSKI, 1904 4 ♂♂
Salticus iteacus METZNER, 1999 1 ♂ 1 ♀ ::: HOLOTYPE ::: PARATYPE
Salticus noordami METZNER, 1999 1 ♂ ::: HOLOTYPE
Salticus propinquus LUCAS, 1846 2 ♀♀
Salticus zebraneus (C. L. KOCH, 1837) 6 ♂♂ 5 ♀♀
Sarinda capibarae GALIANO, 1967 
Sarinda longula (TACZANOWSKI, 1872) 3 ♀♀
Sarinda nigra PECKHAM & PECKHAM, 1892 2 ♂♂ 1 ♀
Scopocira tenella SIMON, 1900 1 ♀
Scopocira vivida (PECKHAM & PECKHAM, 1901) 
Sibianor aurocinctus (OHLERT, 1865) 1 ♂
Sidusa angulitarsis SIMON, 1902 1 ♂
Synageles dalmaticus (KEYSERLING, 1863) 6 ♂♂
Synemosyna decipiens (O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1896) 
Synemosyna lucasi (TACZANOWSKI, 1872) 1 ♂ 1 ♀
Synemosyna myrmeciaeformis (TACZANOWSKI, 1872) 2 ♂♂
Synemosyna paraenis GALIANO, 1967 1 ♀
Thyene imperialis (ROSSI, 1846) 2 ♂♂ 6 ♀♀
Thyene phragmitigrada METZNER, 1999 1 ♂ 3 ♀♀ ::: HOLOTYPE ::: PARATYPE
Zuniga laeta (PECKHAM & PECKHAM, 1892) 2 ♂♂ 1 ♀


Detail Collection information

Acragas miniaceus SIMON, 1900
Total stock: 1 ♂

Brazil, Acre, Rio Branco, Rio Branco, 04.04.1996, 1 ♂ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 2958


Acragas procalvus SIMON, 1900
Total stock: 3 ♂♂ 1 ♀ 2 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 19.08.1991, 3 ♂♂ 2 juv. - det.: METZNER, c.f., Coll.-Nr.: 2480
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 21.02.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, c.f., Coll.-Nr.: 2481


Aelurillus guecki METZNER, 1999
Total stock: 16 ♂♂ 6 ♀♀ 4 juv.

Greece, Kykladen, Paros, Supralitoral, Dünenlandschaft, 31.03.-18.04.1994, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1591
Greece, Kykladen, Paros, 19.03.-30.03.1994, 6 ♂♂ - PARATYPUS - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1596
Greece, Kykladen, Paros, Supralitoral direkt oberhalb der Wasserlinie in einer Dünenlandschaft, 02.05.-14.05.1994, 1 ♂ 1 ♀ 2 juv. - PARATYPUS - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1592/1594
Greece, Kykladen, Paros, Supralitoral direkt oberhalb der Wasserlinie in einer Dünenlandschaft, 31.03.-18.04.1994, 4 ♂♂ 4 ♀♀ - PARATYPUS - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1597
Greece, Kykladen, Paros, Supralitoral direkt oberhalb der Wasserlinie in einer Dünenlandschaft, 19.04.-01.05.1994, 4 ♂♂ 1 ♀ 1 juv. - PARATYPUS - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1593/1595
Greece, Kykladen, Paros, 1 juv. - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1598


Aelurillus leipoldae (METZNER, 1999)
Total stock: 1 ♂

Greece, Crete, Paleohóra, Küstengebirge, 09.1993, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: LEIPOLD, det.: METZNER


Aelurillus steinmetzi METZNER, 1999
Total stock: 10 ♂♂ 1 ♀

Greece, Kykladen, Paros, 31.03-18.04.1994, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1603
Greece, Kykladen, Paros, 31.03-18.04.1994, 1 ♀ - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1603
Greece, Kykladen, Paros, 02.-14.05.1994, 1 ♂ - PARATYPUS - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1601
Greece, Kykladen, Paros, 20.03.-09.04.1994, 2 ♂♂ - PARATYPUS - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1599, 1602
Greece, Kykladen, Paros, 19.03.-30.03.1994, 6 ♂♂ - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1600


Aelurillus v-insignitus (CLERCK, 1757)
Total stock: 14 ♂♂ 9 ♀♀ 7 juv.

Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m NN), Wiese mit Kiefernjungwuchs oberhalb der Waldgrenze (NW-exponiert, 02.06.-11.07.1992, 2 ♀♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1609, 1611
Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m NN), Wiese mit Kiefernjungwuchs oberhalb der Waldgrenze (NW-exponiert), 12.09.-20.10.1992, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1620
Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m NN), Wiese mit Kiefernjungwuchs oberhalb der Waldgrenze (NW-exponiert), 06.05.-02.06.1992, 1 ♂ 2 ♀♀ 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1610, 1612, 1619
Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m NN), Wiese mit Kiefernjungwuchs oberhalb der Waldgrenze (NW-exponiert), 17.06.-05.07.1993, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1622
Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m NN), Wiese mit Kiefernjungwuchs oberhalb der Waldgrenze (NW-exponiert), 05.07.-29.08.1993, 1 ♂ 1 ♀ 3 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1621
Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m NN), Wiese im Waldgrenzbereich (NW-exponiert), 12.09.-20.10.1992, 1 ♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1607
Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m NN), Wiese im Waldgrenzbereich (NW-exponiert), 11.07.-14.08.1992, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1615
Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m NN), Wiese im Waldgrenzbereich (NW-exponiert), 05.07.-29.08.1993, 3 ♂♂ 2 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1618, 1625, 1626
Greece, Pangeon, Buchenwaldgrenzbereich (1710-1770 m): Wiese oberhalb Waldgrenze (SE-exponiert), 18.05.-12.06.1993, 1 ♂ 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1627
Greece, Pangeon, Buchenwaldgrenzbereich (1710-1770 m): Wiese oberhalb Waldgrenze (SE-exponiert), 12.06.-07.07.1993, 5 ♂♂ 1 ♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1623
Greece, Pangeon, farnreiche Wiese oberhalb der Waldgrenze, , 07.07.-26.08.1993, 1 ♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1628
Greece, Pangeon, Buchenwaldgrenzbereich (1710-1770 m): Wiese oberhalb Waldgrenze (SE-exponiert), 18.05.-12.06.1993, 1 ♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1617


Akela charlottae PECKHAM & PECKHAM, 1896
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2840


Amphidraus duckei GALIANO, 1967
Total stock: 43 ♂♂ 14 ♀♀ 7 juv.

Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 30.03.1992, 3 ♂♂ 1 juv. - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1492
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 01.12.1992, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1497
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 23.03.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1487
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 01.03.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1469
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 17.02.1992, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1500
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 03.02.1992, 4 ♂♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1494
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 16.12.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01474
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 02.12.1991, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01484
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 02.12.1991, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01479
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 11.11.1991, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01495
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 28.10.1991, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01465
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 28.10.1991, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01503
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 06.07.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01473
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 14.10.1991, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01472
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 09.09.1991, 1 ♂ 1 juv. - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01476
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 02.09.1991, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01478
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 06.04.1992, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1501
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 29.09.1992, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01467
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 01.05.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1486
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 01.06.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1477
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 15.06.1992, 1 ♂ 1 ♀ 1 juv. - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01498
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 01.06.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01483
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 29.06.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01468
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 29.06.1992, 2 ♀♀ 2 juv. - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1464
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 19.10.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01488
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 02.11.1992, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01463
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 27.07.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1482
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 16.11.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01493
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 17.08.1992, 1 ♂ 1 juv. - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1485
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, 07.09.1992, 2 ♂♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1480
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 14.09.1992, 1 ♂ 1 juv. - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1528
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 21.09.1992, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1496
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 28.09.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1489
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 23.11.1992, 2 ♂♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1475
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 05.10.1992, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01499
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 19.10.1992, - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01504
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 07.12.1992, 2 ♂♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 01470
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 09.12.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1466
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 25.01.1993, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1502
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 18.01.1993, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1490
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus, 18.01.1993, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1490
Brazil, Amazonas, Reserva Ducke, Manaus , 10.11.1976, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: HÖFER, Coll.-Nr.: ARA 0223
Brazil, Taruma Mirím, 14.12.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 1481
Brazil, Taruma Mirím, 04.01.1993, 1 ♂ - , Coll.-Nr.: ARA 1471
Brazil, Taruma Mirím, 21.12.1992, 2 ♂♂ - , Coll.-Nr.: ARA 1491


Amycus equulus SIMON, 1900
Total stock: 1 juv.

Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2903


Amycus flavicomis SIMON, 1900
Total stock: 5 ♂♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 30.03.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2212
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 01.03.1994, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2213
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 14.10.1991, 1 ♂ - det.: METZNER, c.f., Coll.-Nr.: 2479
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 26.02.1988, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 0228
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 18.06.1987, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 0227
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 16.02.1977, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 0229


Amycus pertyi SIMON, 1900
Total stock: 4 ♂♂ 2 ♀♀ 2 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 26.02.1988, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 00228
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 18.06.1987, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 00227
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 16.02.1977, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: ARA 00229
Brazil, Amazonas, Rio Atiniga, Manicoré, 18.04.1996, 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2904
Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 2 ♂♂ 2 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2905


Attulus distinguendus (SIMON, 1868)
Total stock: 1 ♀

Greece, Peloponnes, Kiparissias am Bach, 08.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1852


Ballus chalybeius (WALCKENAER, 1802)
Total stock: 1 ♂ 4 ♀♀

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Dünen-Kiefernwald, von Eichenbusch geklopft, 22.-26.5.1994, 3 ♀♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1634
Greece, Peloponnes, Bassai, oberhalb Petra, 1070 m, Schotterflächen und Kalkfelsen, 09.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1632
Greece, Crete, Umgebung Heraklion, Rodia, 500 m, 19.04.1995, 1 ♀ - leg.: SCHMIDL, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1633


Bianor albobimaculatus (LUCAS, 1846)
Total stock: 1 ♀

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, südlich Kap Araxos, Gespinst an Juncus - Blüte, 04./05.06.1995, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1635


Breda apicalis SIMON, 1901
Total stock: 2 ♂♂ 2 ♀♀ 4 juv.

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2841
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 2 ♂♂ 2 ♀♀ 3 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2842


Breda milvina (C. L. KOCH, 1846)
Total stock: 2 ♂♂

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 13.4.1977, 1 ♂ - det.: HÖFER c.f., Coll.-Nr.: 0231
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 02.03.1983, 1 ♂ - det.: HÖFER c.f. , Coll.-Nr.: 0230


Breda spinimanu (MELLO-LEITÃO, 1941)
Total stock: 6 ♂♂ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 02.11.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2244
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 20.01.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2245
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 21.12.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2246
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 23.03.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2247
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 30.09.1991, 1 ♂ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2248
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 23.12.1991, 1 ♂ 1 juv. - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2249


Breda variolosa SIMON, 1901
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 10.11.1976, 1 ♂ - det.: HÖFER, cf. variolosa, Coll.-Nr.: 0232
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 11.11.1991, 1 ♀ - det.: METZNER, c.f., Coll.-Nr.: 2520


Calositticus atricapillus (SIMON, 1882)
Total stock: 1 juv.

Greece, NO-Falakron, 27.07.1994, 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1855


Calositticus rupicola (C. L. KOCH, 1837)
Total stock: 2 ♀♀

Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m), Waldlichtung (NW-exponiert), 08.05.-08.06.1992, 1 ♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1853
Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m), Waldrand, 06.07.-28.08.1993, 1 ♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1854


Chalcoscirtus helverseni METZNER, 1999
Total stock: 1 ♀

Greece, Peloponnes, Erimanthos-Tal unterhalb Voidiaki, 09.-12.06.1992, 1 ♀ - HOLOTYPUS - leg.: HELVERSEN, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 2181


Chalcoscirtus infimus (SIMON, 1868)
Total stock: 6 ♂♂ 3 ♀♀

Greece, Peloponnes, Tal des Pineios, Oberlauf östlich des Erimanthos Gebirges unterhalb Kriovrissi, 01./02.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1651
Greece, Peloponnes, Kounoupelli: Dünenkiefernwald, 01.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1649
Greece, Peloponnes, Kounoupelli: Dünenkiefernwald, 04./05.06.1995, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1640
Greece, Peloponnes, Tal des Evrotas-Flusses zwischen Lefkochoma und Vrontamas, 05./06.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1650
Greece, Peloponnes, Talwiesen des Pineios unterhalb Kakotari bei Chani Panopoulos, 02./03.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1647
Greece, Peloponnes, Gipfelzone des Mainalon, ca. 1600 m, 04./05.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1648
Greece, Peloponnes, Taigetos, oberhalb Kastorio 1200-1300 m, Waldschneise, 30.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1642
Greece, Peloponnes, Petra bei Bassai, Kapelle, an Bach auf Steinen, 08./09.06.1995, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1638
Greece, Peloponnes, Petra bei Bassae, 1070 m, Schotterflächen und Kalkfelsen, 09.06.1995, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1639


Chira lanei SOARES & CAMARGO, 1948
Total stock: 1 juv.

Brazil, Amazonas, Borba, Balneario do Lira, 22.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2844


Chira spinosa (MELLO-LEITÃO, 1939)
Total stock: 1 ♀

Brazil, Amazonas, Borba, Balneario do Lira, 22.04.1996, 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2845


Chira thysbe SIMON, 1902
Total stock: 1 ♂

Brazil, Rio Grande do Sul, Triunfo, 18.05.1990, 1 ♂ - det.: BUCKUP, METZNER, Coll.-Nr.: 00222


Chira trivittata (TACZANOWSKI, 1872)
Total stock: 1 ♀

Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2846


Chirothecia amazonica SIMON, 1901
Total stock: 1 ♂ 1 ♀ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, Lago Janauari, 30.09.1987, 1 ♀ - det.: BRESCOVIT, METZNER, Coll.-Nr.: 01005
Brazil, Amazonas, Manaus, Lago Janauari, 14.07.1987, 1 ♂ - det.: BRESCOVIT, METZNER, Coll.-Nr.: 01004
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2850


Chirothecia euchira (SIMON, 1901)
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Borba, Balneario do Lira, 22.04.1996, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2851


Colonus germaini (SIMON, 1900)
Total stock: 1 ♂ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 1 ♂ 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2923


Colonus vaccula (SIMON, 1900)
Total stock: 1 ♂ 1 ♀ 5 juv.

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 1 ♂ 1 ♀ 2 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2924
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 2 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2925
Brazil, Amazonas, Borba, Balneario do Lira, 22.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2926


Corcovetella aemulatrix GALIANO, 1975
Total stock: 1 ♂ 2 ♀♀ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 14.03.1983, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00234
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 14.03.1983, 1 ♂ 1 juv. - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00233
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 02.03.1983, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00235


Coryphasia campestrata (SIMON, 1902)
Total stock: 2 ♂♂ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 2 ♂♂ 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2932


Corythalia electa (PECKHAM & PECKHAM, 1901)
Total stock: 1 ♀ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 30.03.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, c.f., Coll.-Nr.: 2513
Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2852


Cotinusa trifasciata (MELLO-LEITÃO, 1943)
Total stock: 1 ♂

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 16.02.1977, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 0236


Cyrba algerina (LUCAS, 1846)
Total stock: 1 ♂

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, in Kiefernwald am Strand, 30.05.-01.06.1993, leg.: HM - 1 m (SHM), 30.05.-01.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1652


Encolpius guaraniticus GALIANO, 1968
Total stock: 1 ♂ 3 ♀♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 05.10.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2215
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 18.11.1991, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2214
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 07.10.1991, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2476
Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2908


Erica eugenia PECKHAM & PECKHAM, 1892
Total stock: 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 12.03.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, c.f., Coll.-Nr.: 2497


Euophrys frontalis (WALCKENAER, 1802)
Total stock: 3 ♂♂ 2 ♀♀ 2 juv.

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Dünen Kiefernwald, 30.05.-01.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1655
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Dünen Kiefernwald, Eichenwaldstreu, 22.-26.05.1994, 3 ♂♂ 1 ♀ 2 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1657


Euophrys herbigrada (SIMON, 1871)
Total stock: 1 ♂

Greece, Crete, Umgebung Heraklion, 08.04.1995, 1 ♂ - leg.: SCHMIDL, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1654


Eustiromastix major SIMON, 1902
Total stock: 3 ♂♂ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 3 ♂♂ 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2865


Eustiromastix moraballi MELLO-LEITÃO, 1940
Total stock: 3 ♂♂

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 20.11.1987, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 0238
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 27.11.1987, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00239
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 07.12.1987, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00237


Evarcha arcuata (CLERCK, 1757)
Total stock: 1 ♂

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, im Gras, 04./05.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1659


Evarcha falcata (CLERCK, 1757)
Total stock: 2 ♂♂ 1 ♀

Greece, Nordabdachung Falakron, Buchenwaldgrenze (1710-1765 m), Wiese oberhalb Waldgrenze (NW-exponiert), 06.07-28.08.1993, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1670
Greece, Nordabdachung Falakron, Buchenwaldgrenze (1710-1765 m), Wiese oberhalb Waldgrenze (NW-exponiert), 21.05.-13.06.1993, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1674/1676


Evarcha insularis (METZNER, 1999)
Total stock: 1 ♀

Greece, Lesbos, Rand von Agiassos, sonniger SW-Hang, Steine, 21.05.1994, 1 ♀ - HOLOTYPUS - leg.: NOORDAM, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 2186


Evarcha jucunda (LUCAS, 1846)
Total stock: 3 ♂♂ 3 juv.

Greece, Peloponnes, Tal des Evrotasflusses zwischen Lefkochoma und Vrontamas, 05./06.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1680
Greece, Peloponnes, Küste bei Kato Samikon, Kiefernwald, 09./10.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1679
Greece, Peloponnes, Küste bei Kato Samikon, Kiefernwald , 06./07.06.1995, 1 ♂ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1687
Greece, Peloponnes, unterhalb Matesi, am Fluß Alphios, 28.-29.05.1994, 2 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1677


Fluda opica (PECKHAM & PECKHAM, 1892)
Total stock: 2 ♂♂

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 26.08.1991, 1 ♂ - det.: PETZOLD, METZNER, Coll.-Nr.: 01223
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 03.09.1991, 1 ♂ - det.: PETZOLD, METZNER, Coll.-Nr.: 01225


Freya rufohirta (SIMON, 1902)
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 29.06.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, c.f., Coll.-Nr.: 2501
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 03.02.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, c.f., Coll.-Nr.: 2502


Frigga kessleri (TACZANOWSKI, 1872)
Total stock: 1 ♂

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 21.10.1991, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2478


Gypogyna forceps SIMON, 1900
Total stock: 1 ♂

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 06.12.1991, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2521


Habrocestum egaeum METZNER, 1999
Total stock: 1 ♂

Greece, Kos, HOLOTYPUS: Dorf Asfendiou bis Ortsteil Zia, Wege, Gräben, Bachufer, 28.04.1968, 1 ♂ - leg.: HELVERSEN, det.: METZNER


Habrocestum graecum DALMAS, 1920
Total stock: 8 ♂♂ 1 ♀ 10 juv.

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Kalkfelsen am Meer, 22.-26.05.1994, 3 ♂♂ 1 ♀ 2 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1688
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Kalkfelsen am Meer , 30.05.-01.06.1993, 1 ♂ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1692
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Kalkfelsen am Meer, 04./05.06.1995, 1 ♂ 2 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1687
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, unter Kiefernrinde, 26.-28.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1693
Greece, Peloponnes, Bassai, oberhalb Petra, 1070 m, Schotterflächen & Kalkfelsen, 09.06.1995, 2 ♂♂ 5 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1685


Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802)
Total stock: 1 ♂ 2 ♀♀

Greece, Pangeon, Buchenwaldgrenzbereich (1710-1770 m), farnreiche Wiese oberhalb Waldgrenze (S-exponiert), 14.08.-14.09.1992, 1 ♂ 2 ♀♀ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1701


Heliophanus equester L. KOCH, 1867
Total stock: 4 ♂♂ 5 ♀♀ 1 juv.

Greece, Peloponnes, Tal des Pineios, unterhalb Kakotari bei Chani Panopoulos, 02./03.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1707
Greece, Peloponnes, Küste bei Kato Samikon, Sanddünen und Kiefern, 26.-28.5.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1706
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Eichen und Mastixsträucher, 22.-25.05.1994, 3 ♀♀ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1709, 1711
Greece, Kounoupelli, Eichen und Mastixsträucher, 30.05.-01.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1710
Greece, Paros, 10.04.-01.05.1994, 1 ♂ - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1704
Greece, Crete, Praeses, 15.05.1994, 2 ♀♀ - leg.: VAN KEER, det.: VAN KEER, Coll.-Nr.: 1708


Heliophanus kochii SIMON, 1868
Total stock: 1 ♂

Greece, Paros, 31.03.-18.04.1994, 1 ♂ - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1712


Heliophanus lineiventris SIMON, 1868
Total stock: 3 ♂♂

Greece, Pindos Gebirge, Platz bei Sarantaporo vor Molocha, am Bach unter Steinen, 05.09.1985, 1 ♂ - leg.: CORDES, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1713
Greece, Pangeon, 1800 m, steinige Hänge, N - .exponiert, 02.08.1994, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1714
Greece, Falakron, 2080 m, Tinotripa Gipfel, Wiese, 22.07.1991, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1715


Heliophanus melinus L. KOCH, 1867
Total stock: 10 ♂♂ 10 ♀♀

Greece, Peloponnes, Lefkochoma auf Ginster, 31.05.1994, 3 ♀♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1716
Greece, Peloponnes, Agoriani, Wegrand auf Ginster, 30.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1721
Greece, Peloponnes, Tal des Pineios unterhalb Kakotari bei Chani Panopoulos, 02.06.1993, 4 ♂♂ 2 ♀♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1722
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Eichenbusch, 22.-26.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1723
Greece, Peloponnes, Tal des Evrotas zwischen Lefkochoma und Vrontamas, 06.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1724
Greece, Peloponnes, Thavia am Wegrand, 29.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1725
Greece, Peloponnes, Bassai, oberhalb Petra, 1070 m, Schotterflächen & Kalkfelsen, 09.06.1995, 1 ♂ 2 ♀♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1717
Greece, Peloponnes, Stymphalischer See, Zulauf & Steine, 13.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1718
Greece, Peloponnes, Oros Oligirtos, Paßhöhe, Steine & Wiese, 12.06.1995, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1719
Greece, Peloponnes, Berg oberalb Karitsa, 1200 m, 11.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1720


Heliophanus tribulosus SIMON, 1868
Total stock: 15 ♂♂ 9 ♀♀ 2 juv.

Greece, Peloponnes, Taigetos oberhalb Kastorio, Waldschneise 1200-1300 m, 30.05.1994, 1 ♂ 2 ♀♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1727
Greece, Peloponnes, Fluß Alphios unterhalb Matesi auf Disteln und Platanen, 28.-29.05.1994, 2 ♂♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1731
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, Dünen und Kiefern, 28.05.1994, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1732
Greece, Peloponnes, Tal des Pineios-Oberlauf östlich des Erimanthos Gebirges unterhalb Kriovrissi, unter Steinen am Ufer, 02.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1733
Greece, Peloponnes, Kakotari, 02.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1734
Greece, Tal des Evrotas zwischen Lefkochoma und Vrontamas, 06.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1735
Greece, Peloponnes, Kounoupelli südlich Kap Araxos, Dünen-Kiefernwald, 31.05.1993, 2 ♂♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1736
Greece, Peloponnes, Kounoupelli südlich Kap Araxos, von Eichen und Mastixsträuchern geklopft, 04./05.06.1995, 2 ♂♂ 2 ♀♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1728
Greece, Peloponnes, Erimanthos unterhalb Barakitaki, 28.05.1994, 1 ♂ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1738
Greece, Peloponnes, Weg von Petralona nach Bassai, trockene Hänge, 09.06.1995, 1 ♂ 1 ♀ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1729
Greece, Peloponnes, Bassai, oberhalb Petra, 1070 m, Schotterflächen & Kalkfelsen, 09.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1730
Greece, Peloponnes, Kounoupelli südlich Kap Araxos, Dünen-Kiefernwald, von Eichen und Mastixsträuchern geklopft, 22.-25.05.1994, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1737


Hypaeus miles SIMON, 1900
Total stock: 4 ♂♂ 5 ♀♀ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, 07.08.1992, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 1006
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 15.06.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2238
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 20.07.1992, 1 ♂ 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2239
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 25.05.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2240
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 04.11.1991, 2 ♀♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2241
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 07.09.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2242
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 25.02.1991, 1 ♂ 1 juv. - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2243


Hypaeus triplagiatus SIMON, 1900
Total stock: 5 ♂♂ 5 juv.

Brazil, Acre, Rio Branco, Reserva Extrativista Catuaba, 08.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2909
Brazil, Amazonas, Rio Atiniga, Manicoré, 18.04.1996, 2 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2910
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 5 ♂♂ 2 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2911


Kalcerrytus excultus (SIMON, 1902)
Total stock: 2 ♂♂ 4 ♀♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 10.08.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2223
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 01.12.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2224
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 08.09.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2225
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 06.07.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2226
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 06.07.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2227
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 23.12.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, sp. prope, Coll.-Nr.: 2228


Leptorchestes halogena METZNER, 1999
Total stock: 1 ♂

Greece, Peloponnes, Kounoupelli südlich von Kap Araxos, Salzwiesensumpf am Meer, feuchter Graben, 04./05.06.1995, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 2182


Lyssomanes amazonicus PECKHAM & WHEELER, 1888
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 12.03.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2482
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2809


Lyssomanes ceplaci GALIANO, 1980
Total stock: 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 12.03.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2217


Lyssomanes longipes (TACZANOWSKI, 1872)
Total stock: 1 ♂ 1 ♀ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 16.09.1991, 1 ♂ 1 juv. - leg.: HÖFER, det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 0970
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 11.06.1987, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 0278


Lyssomanes quadrinotatus SIMON, 1900
Total stock: 1 ♀

Venezuela, Amazonas, Rio Surumoni, 15 km W La Esmeralda, 01.10.1998, 1 ♀ - det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 2967


Macaroeris nidicolens (WALCKENAER, 1802)
Total stock: 9 ♂♂ 10 ♀♀ 13 juv.

Greece, Peloponnes, Kounoupelli an Felsenküste, 30.05.-01.06.1993, 2 ♂♂ 1 ♀ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1745
Greece, Peloponnes, Lefkochoma auf Ginsterbusch, 31.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1746
Greece, Peloponnes, Agoriani, Wegrand auf Ginster, 30.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1747
Greece, Peloponnes, Taigetos, oberhalb Kastorio, 1200-1300 m, Waldschneise, 30.-31.05.1994, 3 ♂♂ 5 ♀♀ 10 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1742
Greece, Peloponnes, Tal des Pineios unterhalb Kakotari bei Chani Panoupolos, 02./03.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1741
Greece, Peloponnes, Livadi unterhalb Livarzi am Erimanthos Fluß, 04.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1744
Greece, Peloponnes, Kloster Kaltezon bei Vlahokerassia, 10.06.1995, 1 ♂ 1 ♀ 2 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1740
Greece, Peloponnes, Kounoupelli an Felsenküste, auf Kiefern u. Eichen, 22.-26.05.1994, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1743


Maeota dichrura SIMON, 1901
Total stock: 2 ♂♂ 2 ♀♀

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 2 ♂♂ 2 ♀♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2875


Mago acutidens SIMON, 1900
Total stock: 2 ♂♂ 3 juv.

Brazil, Amazonas, Borba, Rio Mapia, 22.04.1996, 2 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2912
Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 22.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2913
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 08.07.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2525
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 03.12.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2526


Mago steindachneri (TACZANOWSKI, 1878)
Total stock: 11 ♂♂ 9 ♀♀ 3 juv.

Bolivia, La Paz, Coroico, Nor-Yungas, 01.08.1993, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 01273
Bolivia, La Paz, Coroico, 01.08.1993, 4 ♂♂ 4 ♀♀ - det.: BRESCOVIT, BONALDO, Coll.-Nr.: 01275
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 12.03.1992, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2220
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2914
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 4 ♂♂ 4 ♀♀ 3 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2915


Mago vicanus SIMON, 1900
Total stock: 2 ♂♂ 2 ♀♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 09.04.1987, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00242
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 12.03.1987, 1 ♂ 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00241
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 02.04.1987, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00240


Martella camba (GALIANO, 1969)
Total stock: 1 ♂

Bolivia, La Paz, Nor-Yungas, Coroico, 01.08.1993, 1 ♂ - det.: BUCKUP, METZNER, Coll.-Nr.: 01315


Martella goianensis GALIANO, 1969
Total stock: 2 ♂♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 31.10.1983, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00254
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 30.09.1983, 2 ♂♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00255


Menemerus bivittatus (DUFOUR, 1831)
Total stock: 2 ♂♂ 2 ♀♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Rio Solimoes, Ilha da Marchantaria, 02.10.1990, 2 ♂♂ 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00258
Brazil, Amazonas, Borba, Balneario do Lira, 22.04.1996, 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2877


Menemerus semilimbatus (HAHN, 1827)
Total stock: 9 ♂♂ 5 ♀♀ 7 juv.

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Kalkfelsen am Meer, 22.-26.05.1994, 4 ♂♂ 1 ♀ 5 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1754, 1755
Greece, Peloponnes, Thisoa am Wegrand, 29.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1753
Greece, Chios, Kato Panas Olimpi, 23.05.1995, 1 ♂ 1 juv. - leg.: HELLER, VOLLETH, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1750
Greece, Korfu, Zaunhecke einer Bungalow-Siedlung bei Glyfada, Juli 1994, 1 ♂ - leg.: AUER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1757
Greece, Crete, Macchie im zentralen Inselbereich des Westens, Mai 1994, 1 ♂ - leg.: HÖGLER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1756
Greece, Crete, Umgebung Heraklion, 08.04.1995, 1 ♂ - leg.: SCHMIDL, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1749
Greece, Crete, 21.07.-04.08.1985, 3 ♀♀ - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1751
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Kalkfelsen am Meer, 30.05.-01.06.1993, 1 ♀ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1748


Menemerus taeniatus (L. KOCH, 1867)
Total stock: 4 ♂♂ 2 juv.

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, an Kiefern, 22.-26.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1758
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, auf Kiefernrinde, 26.-28.05.1994, 2 ♂♂ 2 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1759
Greece, Peloponnes, Levkochoma, auf Olivenbaum, 31.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1760


Mogrus neglectus (SIMON, 1868)
Total stock: 1 ♀

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Salzsumpf im Graben, 30.05.-01.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1761


Myrmapeni sumana (GALIANO, 1974)
Total stock: 2 ♂♂ 2 ♀♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, prope s., 08.08.1991, 1 ♀ - det.: PETZOLD, METZNER prope s., Coll.-Nr.: 01210
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 03.09.1991, 1 ♀ - det.: PETZOLD, METZNER prope s., Coll.-Nr.: 01209
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 17.08.1991, 1 ♂ - det.: PETZOLD, METZNER prope s., Coll.-Nr.: 01208
Peru, Huanuco, Puerto Inca, Yuyapichis/Pachitea, 04.07.1984, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER prope s., Coll.-Nr.: 00372


Nagaina tricincta SIMON, 1902
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 19.08.1991, 1 ♂ 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2522


Neaetha membrosa (SIMON, 1868)
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Greece, Peloponnes, Fluß Alphios unterhalb Matesi, am Ufer, 28.-29.05.1994, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1762


Nycerella aprica (PECKHAM & PECKHAM, 1896)
Total stock: 1 juv.

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2878


Osericta dives SIMON, 1901
Total stock:

Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 27.07.1993, - det.: BONALDO sub Chirothecia, METZNER, Coll.-Nr.: 1272


Pachomius bahiensis (GALIANO, 1995)
Total stock: 1 juv.

Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2894


Pellenes diagonalis (SIMON, 1868)
Total stock: 1 ♀

Greece, Peloponnes, Mani, Küste bei Agios Dimitrios (bei Agios Nikolaos), 08.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1763


Pellenes flavipalpis (LUCAS, 1853)
Total stock: 1 ♂

Greece, Crete, Rethimnon, auf Steinmauer bei der Straße, 14.04.1995, 1 ♂ - leg.: JONSSON, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1764


Pellenes geniculatus (SIMON, 1868)
Total stock: 1 ♂ 5 ♀♀

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Kalksteinbruch, 04./05.06.1995, 1 ♂ 5 ♀♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1765


Pellenes moreanus METZNER, 1999
Total stock: 1 ♂ 7 ♀♀ 1 juv.

Greece, Peloponnes, Livadi unterhalb Livarzi am Erimanthos Fluß, 04.06.1993, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1766
Greece, Peloponnes, Livadi unterhalb Livarzi am Erimanthos Fluß, 04.06.1993, 3 ♀♀ - PARATYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1767
Greece, Peloponnes, Stymphalischer See, Zulauf, steiniges Gelände, 13.06.1995, 1 ♀ - PARATYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1769
Greece, Peloponnes, Oros Oligirtos, Paßhöhe, Steine & Felsen, 12.06.1995, 1 ♀ - PARATYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER
Greece, Peloponnes, Berg oberhalb Karitsa, 11.06.1995, 2 ♀♀ 1 juv. - PARATYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1768


Pellenes seriatus (THORELL, 1875)
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Greece, Peloponnes, Gipfelzone des Mainalon ca. 1600 m, 04.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1771
Greece, Peloponnes, Fluß Alphios unterhalb Matesi, in Lavendel, 28.-29.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1772


Pellenes tripunctatus (WALCKENAER, 1802)
Total stock: 1 ♂ 5 juv.

Greece, Falakron, Kiefernwaldgrenzbereich (1640-1700 m), Wiese und Waldrand (Richtungsfallen) (NW-exponiert), 02.06.-11.07.1992, 1 ♂ 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1773,1774
Greece, NO-Falakron, 26.05.1993, 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1775
Greece, Falakron, 29.08.-21.09.1993, 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1776
Greece, NO-Falakron, 11.09.1991, 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1777
Greece, Falakron, 05.07.-29.08.1993, 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1778


Pensacola cyaneochirus SIMON, 1902
Total stock: 2 ♀♀

Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 2 ♀♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2881


Phiale crocea C. L. KOCH, 1846
Total stock: 5 ♂♂ 2 ♀♀

Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 27.07.1993, 1 ♂ - det.: BONALDO, Coll.-Nr.: 01270
Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 21.07.1993, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 01229
Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 23.07.1993, 1 ♂ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 01228
Bolivia, La Paz, Murillo, La Paz, 04.08.1993, 1 ♂ - det.: BONALDO, Coll.-Nr.: 01287
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 24.02.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2283
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2882


Phiale gratiosa C. L. KOCH, 1846
Total stock: 2 ♀♀

Brazil, Amazonas, Manaus, road BR 174, 24.05.1987, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 00276
Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 21.07.1993, 1 ♀ - det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 01215


Philaeus chrysops (PODA, 1761)
Total stock: 17 ♂♂ 3 ♀♀ 1 juv.

Greece, Pangeon, 1850 m, unterhalb Klippen, 31.07.1994, 1 ♀ 1 juv. - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1748
Greece, Menikion Oros, 1800 m, Kuppe, trocken, steinig, sehr exponiert, 23.07.1994, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1785
Greece, Peloponnes, Tal des Pineios Oberlauf östl. des Erimanthos Gebirges unterhalb Kriovrissi, 01./02.06.1993, 3 ♂♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, Dünenkiefernwald, 26.-28.05.1994, 3 ♂♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1790
Greece, Peloponnes, Thisoa am Wegrand, 29.05.1994, 2 ♂♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1789
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, sandiger Kiefernwald, 31.05.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1788
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, sandiger Kiefernwald, 22.-26.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1786
Greece, Peloponnes, Tal des Pineios-Oberlauf östlich des Erimanthos-Gebirges unterhalb Kriovrissi, 01./02.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1779
Greece, Peloponnes, Weg von Petralona nach Bassai, trockene Hänge, 09.06.1995, 2 ♂♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1782
Greece, Peloponnes, Berg oberhalb Karitsa, 1200 m, 11.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1780
Greece, Peloponnes, Kloster Kaltezon bei Vlahokerassia, 10.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1783
Greece, Peloponnes, Petra bei Bassai, Kapelle am Bach, 08./09.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1781
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Steinbruch, 04./05.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1794


Phlegra fasciata (HAHN, 1826)
Total stock: 5 ♂♂ 1 ♀

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Sand-Kiefernwald, Kalkfelsen am Meer, 30.05.-01.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1800
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Sand-Kiefernwald, Kalkfelsen am Meer, 22.-26.05.1994, 2 ♂♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1798, 1799
Greece, Peloponnes, Livadi unterhalb Livarzi am Erimanthos-Fluß, 04.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1797
Greece, Peloponnes, Tal des Pineios unterhalb Kakotari (bei Chani Panopoulos), 02./03.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1796
Greece, Peloponnes, Bassai, oberhalb Petra, 1070 m, Schotterfläche & Kalkfelsen, 09.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1802


Phlegra lineata (C. L. KOCH, 1848)
Total stock: 2 ♂♂

Greece, Peloponnes, Livadi unterhalb Livarzi am Erimanthos Fluß, 04.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1804
Greece, Kykladen, Paros, 19.04.-01.05.1994, 1 ♂ - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1803


Platycryptus magnus (PECKHAM & PECKHAM, 1894)
Total stock: 1 ♀ 1 juv.

Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 ♀ 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2876


Plexippus paykulli (AUDOUIN, 1825)
Total stock: 2 ♂♂ 3 ♀♀

Brazil, Mato Grosso do Sul, Corumba, Corumba, 01.03.2044???, 1 ♀ - det.: BABTISTA, Coll.-Nr.: 0446
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 06.12.1987, 1 ♂ - det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 0256
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 01.01.1991, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2500
Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2887


Proctonemesia secunda (SOARES & CAMARGO, 1948)
Total stock:

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirim, 13.04.1977, - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 246


Psecas chapoda (PECKHAM & PECKHAM, 1894)
Total stock: 5 ♂♂ 3 ♀♀ 2 juv.

Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 23.07.1993, 2 ♂♂ 2 ♀♀ 2 juv. - leg.: HÖFER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 1262
Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 21.07.1993, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 1219
Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 21.07.1993, 1 ♀ - leg.: HÖFER, det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 1218
Bolivia, Beni, Ballivian, San Borja, 21.07.1993, 1 ♂ - leg.: HÖFER, det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 1216
Brazil, Acre, Rio Branco, Rio Branco, 04.04.1996, 1 ♂ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 3096


Psecas viridipurpureus (SIMON, 1901)
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Manaus city, 01.02.1987, 1 ♂ - det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 00358
Peru, Huanuco, Puerto Inca, Yuyapichis/Pachitea, 18.02.1985, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00357


Pseudeuophrys obsoleta (SIMON, 1868)
Total stock: 3 ♂♂ 4 ♀♀ 4 juv.

Greece, NO Pangeon, SE exponierte Wiese oberhalb Waldgrenze, Buchenwaldgrenzbereich, 1710-1770 m, 27.08.1991, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1822
Greece, Peloponnes, Livadi unterhalb Livarzi am Erimanthosfluß, 04.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1818
Greece, Peloponnes, Küste bei Kato Samikon, Kiefernwald, 01.06.1993, 1 ♂ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1816, 1819
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, unter Kiefernrinde im Dünenwald, 26.-28.05.1994, 2 ♀♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1820
Greece, Peloponnes, Evros, 07.06.1993, 1 ♂ 2 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1821
Greece, Peloponnes, Paßhöhe Oros Oligirtos, Steine & Wiese, 12.06.1996, 1 ♀ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1817


Pseudeuophrys sengleti METZNER, 1999
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Greece, Peloponnes, Argolida, Achladókampos, 37°31´N 22°36´E, ekd.: 08-10.1981, 04.06.1981, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: SENGLET, det.: METZNER
Greece, Crete, Haniá, Paleochóra, 06.08.1970, 1 ♀ - leg.: SENGLET, det.: METZNER


Pseudicius encarpatus (WALCKENAER, 1802)
Total stock: 1 ♂

Greece, Peloponnes, Kounoupelli auf Eichen, 22.-26.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1823


Pseudicius picaceus (SIMON, 1868)
Total stock: 10 ♂♂ 4 ♀♀ 1 juv.

Greece, Peloponnes, Kato Samikon, Dünenkiefernwald, Sand & Kiefern, 09./10.06.1993, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1829
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, Dünenkiefernwald, auf Eichenbusch, 26.-28.05.1994, 3 ♂♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1832
Greece, Peloponnes, unterhalb Barakitaki unter Steinen, 28.05. 1994, 2 ♂♂ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1830
Greece, Peloponnes, Lefkochoma auf Ginster, 31.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1831
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Sand-Kiefernwald, 31.05.-01.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1825
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Sand-Kiefernwald, von Eiche geklopft, 22.-26.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1827
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Sand-Kiefernwald von Eiche geklopft, 04./05.06.1995, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1828
Greece, Peloponnes, Kastorio am Wegrand, 30.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1826
Greece, Crete, 06.1994, 1 ♂ - leg.: BOENIGK, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1833
Greece, Crete, Landas, Umgebung Moires, 15.04.1995, 1 ♂ - leg.: SCHMIDL, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1824


Pseudicius vankeeri METZNER, 1999
Total stock: 1 ♂

Greece, Rhodos, in und um Campingplatz bei Faliraki, 17.-23.05.1996, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: VAN KEER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 2187


Rhetenor diversipes SIMON, 1902
Total stock: 1 ♂ 1 juv.

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 06.01.1977, 1 ♂ - det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 0247
Venezuela, Amazonas, Rio Surumoni, 15 km W La Esmeralda, 24.04.1999, 1 juv. - det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 2957


Rudra minensis GALIANO, 1984
Total stock: 1 ♀

Brazil, Acre, Xapuri, Pimenteira, 05.04.1996, 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2930


Saitis tauricus KULCZYNSKI, 1904
Total stock: 4 ♂♂

Greece, Kykladen, Paros, 20.03.-09.04.1994, 1 ♂ - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1839
Greece, Kykladen, Paros, 02.- 14.05.1994, 3 ♂♂ - leg.: GÜCK & STEINMETZ, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1837, 1838, 1840


Salticus iteacus METZNER, 1999
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Greece, 1 km E von Itea, Camping Beach Camp, im Eucalyptus-Laub, 01.05.1994, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: NOORDAM, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 2172
Greece, 1 km E von Itea, Camping Beach Camp, im Eucalyptus-Laub, 01.05.1994, 1 ♀ - PARATYPUS - leg.: NOORDAM, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 2173


Salticus noordami METZNER, 1999
Total stock: 1 ♂

Greece, Lesbos, N von Parakila, in der Nähe der über den schmalen Fluß gespannten Brücke, 15.05.1994, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: NOORDAM, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 2171


Salticus propinquus LUCAS, 1846
Total stock: 2 ♀♀

Greece, Peloponnes, Agoriani am Wegrand von Ginster geklopft, 30.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1841
Greece, Peloponnes, Tal des Pineios unterhalb Kakotari (bei Chani Panoupolos), 02./03.06.1993, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1842


Salticus zebraneus (C. L. KOCH, 1837)
Total stock: 6 ♂♂ 5 ♀♀ 1 juv.

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Sand, Kiefernwald auf Stämmen, 30.05.-01.06.1993, 3 ♂♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1845, 1848
Greece, Peloponnes, Erimanthos am Pineios, 02.06.1993, 1 ♀ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1846
Greece, Peloponnes, Stymphalischer See, von Mönchspfeffer geklopft, 13.06.1995, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1850
Greece, Peloponnes, Petra bei Bassai, Kapelle an Bach, auf Stein, 08./09.06.1995, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1851
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Sand, Kiefernwald auf Stämmen, 01.06.1993, 2 ♂♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1844
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Sand, Kiefern Eiche, 22.06.1994, 1 ♂ 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1849


Sarinda capibarae GALIANO, 1967
Total stock: 1 juv.

Brazil, Amazonas, Rio Atiniga, Manicoré, 18.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2919


Sarinda longula (TACZANOWSKI, 1872)
Total stock: 3 ♀♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 09.09.1991, 1 ♀ - det.: PETZOLD, METZNER, Coll.-Nr.: 01212
Brazil, Amazonas, Manaus, Reserva Ducke, 16.08.1992, 1 ♀ - det.: METZNER, Coll.-Nr.: 01221
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 02.12.1983, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00262


Sarinda nigra PECKHAM & PECKHAM, 1892
Total stock: 2 ♂♂ 1 ♀

Bolivia, La Paz, Nor-Yungas, Coroico, 01.08.1993, 1 ♂ - det.: BUCKUP, METZNER, Coll.-Nr.: 01350
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 30.09.1983, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00260
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 30.09.1983, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00261


Scopocira tenella SIMON, 1900
Total stock: 1 ♀

Venezuela, Amazonas, Rio Surumoni, 15 km W La Esmeralda, 30.09.1998, 1 ♀ - det.: HÖFER, Coll.-Nr.: 2140


Scopocira vivida (PECKHAM & PECKHAM, 1901)
Total stock: 1 juv.

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2931


Sibianor aurocinctus (OHLERT, 1865)
Total stock: 1 ♂

Greece, Pangeon, Buchenwaldgrenzbereich 1710-1770 m, SE-exponiert, Wiese oberhalb der Waldgrenze, 18.05.-12.06.1993, 1 ♂ - leg.: WOLF, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1636


Sidusa angulitarsis SIMON, 1902
Total stock: 1 ♂

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 26.02.1988, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00259


Synageles dalmaticus (KEYSERLING, 1863)
Total stock: 6 ♂♂

Greece, Peloponnes, Kounoupelli, sandiger Kiefernwald, 30.05.-01.06.1993, 4 ♂♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1856
Greece, Peloponnes, Tal des Pineios unterhalb Kakotari bei Chani Panopolous, 02./03.06.1993, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1858
Greece, Peloponnes, Kato Samikon Küste sandiger Kiefernwald, 26.-28.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1859


Synemosyna decipiens (O. PICKARD-CAMBRIDGE, 1896)
Total stock: 1 juv.

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 1 juv. - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2921


Synemosyna lucasi (TACZANOWSKI, 1872)
Total stock: 1 ♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 26.02.1988, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00364
Bolivia, La Paz, Nor-Yungas, Coroico, 01.08.1993, 1 ♀ - det.: BRESCOVIT, METZNER, Coll.-Nr.: 1358


Synemosyna myrmeciaeformis (TACZANOWSKI, 1872)
Total stock: 2 ♂♂

Bolivia, La Paz, Nor-Yungas, Coroico, 01.08.1993, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 01349
Brazil, Amazonas, Manaus, Taruma Mirím, 13.04.1977, 1 ♂ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00248


Synemosyna paraenis GALIANO, 1967
Total stock: 1 ♀

Peru, Huanuco, Puerto Inca, Yuyapichis / Pachitea, 06.06.19?5, 1 ♀ - det.: HÖFER, METZNER, Coll.-Nr.: 00368


Thyene imperialis (ROSSI, 1846)
Total stock: 2 ♂♂ 6 ♀♀ 3 juv.

Greece, Peloponnes, Levkochoma in Ginster, 31.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1863
Greece, Peloponnes, Matesi am Fluß Alphios, auf Mönchspfeffer, 28.-29.05.1994, 1 ♂ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1861
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, Weibchen in Juncus-Samenstand, Männchen von Büschen geklopft, 26.-28.05.1994, 1 ♂ 2 ♀♀ 1 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1862
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, 26.-28.05.1994, 1 ♀ - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1864
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Gespinste in Grasblüten, 04./05.06.1995, 2 ♀♀ 2 juv. - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1865


Thyene phragmitigrada METZNER, 1999
Total stock: 1 ♂ 3 ♀♀

Greece, Peloponnes, Kato Samikon, Schilfzone am Küstensee in Blattachseln vom Schilf, 26.-28.05.1994, 1 ♂ - HOLOTYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1866
Greece, Peloponnes, Kato Samikon, Schilfzone am Küstensee in Blattachseln vom Schilf, 26.-28.05.1994, 2 ♀♀ - PARATYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1868
Greece, Peloponnes, Kounoupelli, Salzwiesensumpf, Graben, 04./05.06.1995, 1 ♀ - PARATYPUS - leg.: METZNER, det.: METZNER , Coll.-Nr.: 1867


Zuniga laeta (PECKHAM & PECKHAM, 1892)
Total stock: 2 ♂♂ 1 ♀

Brazil, Amazonas, Humaitá, Humaitá, 10.04.1996, 2 ♂♂ 1 ♀ - leg.: BONALDO, BRESCOVIT, HÖFER, METZNER, det.: METZNER, Coll.-Nr.: 2901