Pochyta

Type species:
Pochyta spinosa
SIMON, 1901
spec. indet. albimana (♀)
SIMON, 1902


fastibilis (♂)
SIMON, 1903


insulana (♂,♀)
SIMON, 1909


major (♂)
SIMON, 1902


moschensis (♀)
CAPORIACCO, 1947


occidentalis (♂)
SIMON, 1902


pannosa (♂)
SIMON, 1903


pulchra (♂)
(THORELL, 1899)


simoni (♂,♀)
LESSERT, 1925


spinosa (♀)
SIMON, 1901