Pending Classification: Pending Classification

Classification follows:
PROSZYNSKI (2017): Pragmatic classification of the World's Salticidae (Araneae). Ecologica Montenegrina 12: 1-133.

Includes 40 genera:

Albionella, Alcmena, Anaurus, Ancepitilobus, Anokopsis, Augustaea, Capeyorkia, Carabella, Curubis, Darwinneon, Depreissia, Donaldius, Drizztius, Gorgasella, Hyctiota, Langerra, Lauharulla, Letoia, Leuserattus, Ligdus, Maddisonia, Madhyattus, Mantius, Nungia, Ogdenia, Pellolessertia, Piranthus, Plesiopiuka, Porius, Pseudomaevia, Pseudosynagelides, Rarahu, Rogmocrypta, Similaria, Taivala, Tamigalesus, Toticoryx, Tuvaphantes, Yacuitella, Zulunigma,

Genus Albionella with 2 species:

guianensis CAPORIACCO, 1954, propria CHICKERING, 1946,

Type species: Albionella propria (♀) CHICKERING, 1946» more informationsGenus Alcmena with 5 species:

amabilis C. L. KOCH, 1846, psittacina C. L. KOCH, 1846, trifasciata CAPORIACCO, 1954, tristis MELLO-LEITÃO, 1945, vittata KARSCH, 1880,

Type species: Alcmena psittacina (♀) C. L. KOCH, 1846» more informations


Genus Anaurus with 1 species:

flavimanus SIMON, 1900,

Type species: Anaurus flavimanus (♀) SIMON, 1900» more informations


Genus Ancepitilobus with 1 species:

howensis RICHARDSON, 2016,

Type species: Ancepitilobus howensis (♂,♀) RICHARDSON, 2016» more informations


Genus Anokopsis with 1 species:

avitoides BAUAB & SOARES, 1980,

Type species: Anokopsis avitoides (♂) BAUAB & SOARES, 1980» more informations


Genus Augustaea with 1 species:

formicaria SZOMBATHY, 1915,

Type species: Augustaea formicaria (♂,♀) SZOMBATHY, 1915» more informations


Genus Capeyorkia with 1 species:

vulpecula (THORELL, 1881),

Type species: Capeyorkia vulpecula (♂) (THORELL, 1881)» more informations


Genus Carabella with 2 species:

banksi CHICKERING, 1946, insignis (BANKS, 1929),

Type species: Carabella banksi (♂) CHICKERING, 1946» more informations


Genus Curubis with 4 species:

annulata SIMON, 1902, erratica SIMON, 1902, sipeki DOBRORUKA, 2004, tetrica SIMON, 1902,

Type species: Curubis erratica (♂,♀) SIMON, 1902» more informations


Genus Darwinneon with 1 species:

crypticus CUTLER, 1971,

Type species: Darwinneon crypticus (♂,♀) CUTLER, 1971» more informations


Genus Depreissia with 2 species:

decipiens DEELEMAN-REINHOLD & FLOREN, 2003, myrmex LESSERT, 1942,

Type species: Depreissia myrmex (♂) LESSERT, 1942» more informations


Genus Donaldius with 1 species:

lucidus CHICKERING, 1946,

Type species: Donaldius lucidus (♀) CHICKERING, 1946» more informations


Genus Drizztius with 2 species:

geminensis EDWARDS, 2015, rufithorax (SIMON, 1902),

Type species: Drizztius geminensis (♂,♀) EDWARDS, 2015» more informations


Genus Gorgasella with 1 species:

eximia CHICKERING, 1946,

Type species: Gorgasella eximia (♀) CHICKERING, 1946» more informations


Genus Hyctiota with 1 species:

banda STRAND, 1911,

Type species: Hyctiota banda (juv.) STRAND, 1911» more informations


Genus Langerra with 2 species:

longicymbia SONG & CHAI, 1991, oculina ŻABKA, 1985,

Type species: Langerra oculina (♀) ŻABKA, 1985» more informations


Genus Lauharulla with 2 species:

insulana SIMON, 1901, pretiosa KEYSERLING, 1883,

Type species: Lauharulla pretiosa (♀) KEYSERLING, 1883» more informations


Genus Letoia with 1 species:

ephippiata SIMON, 1900,

Type species: Letoia ephippiata (♀) SIMON, 1900» more informations


Genus Leuserattus with 1 species:

gunung PRÓSZYŃSKI & DEELEMAN-REINHOLD, 2012,

Type species: Leuserattus gunung (♂,♀) PRÓSZYŃSKI & DEELEMAN-REINHOLD, 2012» more informations


Genus Ligdus with 1 species:

chelifer THORELL, 1895,

Type species: Ligdus chelifer (♀) THORELL, 1895» more informations


Genus Maddisonia with 3 species:

berbekai ŻABKA, 2014, richardsoni ŻABKA, 2014, whytei ŻABKA, 2014,

Type species: Maddisonia richardsoni (♂) ŻABKA, 2014» more informations


Genus Madhyattus with 1 species:

jabalpurensis PRÓSZYŃSKI, 1992,

Type species: Madhyattus jabalpurensis (♀) PRÓSZYŃSKI, 1992» more informations


Genus Mantius with 5 species:

armipotens PECKHAM & PECKHAM, 1907, difficilis PECKHAM & PECKHAM, 1907, frontosus (SIMON, 1899), ravidus (SIMON, 1899), russatus THORELL, 1881,

Type species: Mantius russatus (♀) THORELL, 1881» more informations


Genus Nungia with 1 species:

epigynalis ŻABKA, 1985,

Type species: Nungia epigynalis (♂,♀) ŻABKA, 1985» more informations


Genus Ogdenia with 1 species:

mutilla (PECKHAM & PECKHAM, 1907),

Type species: Ogdenia mutilla (♀) (PECKHAM & PECKHAM, 1907)» more informations


Genus Pellolessertia with 1 species:

castanea (LESSERT, 1927),

Type species: Pellolessertia castanea (♂,♀) (LESSERT, 1927)» more informations


Genus Piranthus with 2 species:

casteti SIMON, 1900, decorus THORELL, 1895,

Type species: Piranthus decorus (♀) THORELL, 1895» more informations


Genus Plesiopiuka with 1 species:

simplex RUIZ, 2010,

Type species: Plesiopiuka simplex (♂,♀) RUIZ, 2010» more informations


Genus Porius with 2 species:

decempunctatus (SZOMBATHY, 1915), papuanus (THORELL, 1881),

Type species: Porius papuanus (♀) (THORELL, 1881)» more informations


Genus Pseudomaevia with 3 species:

cognata RAINBOW, 1920, insulana BERLAND, 1942, insulana aorai BERLAND, 1942,

Type species: Pseudomaevia cognata (♂,♀) RAINBOW, 1920» more informations


Genus Pseudosynagelides with 6 species:

australensis ŻABKA, 1991, bunya ŻABKA, 1991, elae ŻABKA, 1991, monteithi ŻABKA, 1991, raveni ŻABKA, 1991, yorkensis ŻABKA, 1991,

Type species: Pseudosynagelides yorkensis (♂,♀) ŻABKA, 1991» more informations


Genus Rarahu with 1 species:

nitida BERLAND, 1929,

Type species: Rarahu nitida (♂,♀) BERLAND, 1929» more informations


Genus Rogmocrypta with 8 species:

elegans (SIMON, 1885), karolinae PATOLETA, GARDZIŃSKA & ŻABKA, 2017, koniambo PATOLETA, GARDZIŃSKA & ŻABKA, 2017, nigella SIMON, 1900, patryki PATOLETA, GARDZIŃSKA & ŻABKA, 2017, puta SIMON, 1900, raveni PATOLETA, GARDZIŃSKA & ŻABKA, 2017, rollardae PATOLETA, GARDZIŃSKA & ŻABKA, 2017,

Type species: Rogmocrypta elegans (♂,♀) (SIMON, 1885)» more informations


Genus Similaria with 1 species:

enigmatica PRÓSZYŃSKI, 1992,

Type species: Similaria enigmatica (♀) PRÓSZYŃSKI, 1992» more informations


Genus Taivala with 1 species:

invisitata PECKHAM & PECKHAM, 1907,

Type species: Taivala invisitata (♀) PECKHAM & PECKHAM, 1907» more informations


Genus Tamigalesus with 1 species:

munnaricus ŻABKA, 1988,

Type species: Tamigalesus munnaricus (♂,♀) ŻABKA, 1988» more informations


Genus Toticoryx with 1 species:

exilis ROLLARD & WESOŁOWSKA, 2002,

Type species: Toticoryx exilis (♀) ROLLARD & WESOŁOWSKA, 2002» more informations


Genus Tuvaphantes with 2 species:

arat LOGUNOV, 1993, insolitus (LOGUNOV, 1991),

Type species: Tuvaphantes insolitus (♂,♀) (LOGUNOV, 1991)» more informations


Genus Yacuitella with 1 species:

nana GALIANO, 1999,

Type species: Yacuitella nana (♂,♀) GALIANO, 1999» more informations


Genus Zulunigma with 1 species:

incognita (WESOŁOWSKA & HADDAD, 2009),

Type species: Zulunigma incognita (♀) (WESOŁOWSKA & HADDAD, 2009)» more informations