Kakameganula holmi (♂,♀) (DAWIDOWICZ & WESOŁOWSKA, 2016)


 distribution by countries

Kenya,