Toxeus maxillosus (♂,♀) C. L. KOCH, 1846


combinations
Toxeus maxillosus (♂) C. L. KOCH, 1846: 19-20
Toxeus maxillosa: (♀) THORELL 1895: 328
Myrmarachne maxillosa: SIMON 1901: 499
Toxeus maxillosus: PRÓSZYŃSKI 2016: 16
Myrmarachne maxillosa: ŻABKA & GARDZIŃSKA 2017: 230

synonyms
Toxeus bellicosus (♂) (PECKHAM & PECKHAM, 1892) [SIMON, 1901: 499]
Toxeus giganteus (♂,♀) (ŻABKA, 1985) [YAMASAKI & AHMAD, 2013: 538]
Toxeus modestus (juv.) (THORELL, 1892) [SHERRIFFS, 1931: 540]
Toxeus procerus (♂) (THORELL, 1877) [SIMON, 1901: 499]

external sources for more info

World Spider Catalogue